Skip to main content
Olvasási idő 4 percOlvasási idő 4 perc

Növekvő fluktuáció, akadozó munkafolyamatok, hiányos szaktudás, állandó keresés. A munkaerőpiac természetes mozgása minden vállalatra kihatással lehet, és ha nem figyelünk, kifejezetten negatívan érinthet minket és csapatunkat is. Az álláslehetőségek számának növekedésével munkavállalóink könnyen a fejvadászok állandó célpontjaivá válhatnak.

Az újból és újból felmerülő ajánlatok, a kecsegtető bérezések és a csábító juttatási csomagok elegendőek lehetnek egy bizonytalan munkatársunk elcsábításához. Mit tehetünk annak érdekében, hogy csapatunk tagjai jól érezzék magunkat munkahelyükön? Hogyan tartsuk meg őket? Kiknek a lemorzsolódása okozná a legnagyobb veszteséget a cég számára?

Kik a vállalat alappillérei?

A vállalat kulcsemberei azok a kollégák, akik munkájukkal több területen is kiemelkednek a csapat többi tagja közül. Elsődleges  információforrásokként hozzájuk fordulnak a többiek  probléma esetén. Ők azok, akik a munkával kapcsolatos információt nap mint nap továbbadják, ezzel is hozzájárulva a cég dinamikus fejlődéséhez. Mint a formális vagy informális segítők, ők töltik be a szervezetben a mentori szerepeket is. Az új belépők  már az első napjaik alatt megtanulják: hozzájuk lehet fordulni, legyen szó akár szakmai tudás, akár best practise vagy informális szokás elsajátításáról.

A kulcsemberek átfogó képpel rendelkeznek a vállalatról, így  a véleménykultúra meghatározó tagjai is egyben. Nemcsak  szakmai kérdésekben, de a vélemények és az álláspontok ütközésekor, döntési helyzetekben is ők azok, akikre leginkább hallgatnak a munkatársak. Jelenlétük tehát sok szinten szükséges és pótolhatatlan a szervezetekben!

Miben segítik a kulcsemberek a vezetők munkáját?

A kulcsemberek a szervezet mentoraiként  leveszik a terhet a vezetőség és a HR válláról. Informálisan segítik az új kollégák  beilleszkedését, a különféle csoportok (ki)alakulását. Egyfajta facilitátorként működnek saját csapatukon belül is: megkönnyítik a kapcsolatok kialakulását és a csoportdinamika  működését. Fő információforrásként  a vállalton belüli fejlődést és  a szakmai tudásátadást is támogatják.  Mivel általuk lesznek ismertek a szervezeten belüli best practise-ek, így ésszerűbbé és hatékonyabbá teszik a szervezet munkafolyamatait. Tehát a mindennapi működés során kulcsembereink sok időt, temérdek energiát és nem utolsó sorban rengeteg pénzt takarítanak meg a vállalatnak.

A kulcsemberek ugyanakkor nagy segítséget jelenthetnek a vezetőség számára a különféle változások és felülről jövő döntések elfogadtatásában, valamint  abban, hogy azok amindennapi  gyakorlatba is beépüljenek. Ők azok, akiknek véleményére akkor is adnak  a többiek, ha változással találják szemben magukat. Meggyőzve és az ügy oldalára állítva őket mindenki az  újítás mellett voksol. A kulcsemberek  támogatása  tehát nemcsak információs, de véleménybeli egységességet is ad a szervezetnek!

Milyen költségekkel járhat a szervezetek számára a kulcsemberek lemorzsolódása?

Ha egy kulcsember távozik a cégtől, hiánya a szakmai és a szociális közegben is érezhetővé válik. Egy munkatárs elvesztése alapvetően is jelentős költségekkel jár  egy vállalat számára: a toborzás, a kiválasztás és az onboarding folyamatai ugyanis temérdek energiát és humán erőforrást igényelnek, melyeknek természetesen komoly anyagi vonzatai is vannak. Egy kulcsember kiesése azonban még ennél is több veszteséget  implikálhat. Az általa betöltött mentoráló, információmegosztó és véleményközösség-formáló szerepek ugyanis egyaránt betöltetlenül maradnak. Ez egyrészt a munkafolyamatok lelassulásával és elakadásával  járhat, másrészt pedig az egyes csoporoktra is  kedvezőtlen hatással lehet.

A kulcsemberek egyfajta reflektorfényben állnak saját csapatukban, véleményük és döntéseik által pedig erős befolyással vannak társaikra. Távozásuk felfedett vagy ismeretlen okai így hatással lehetnek  mások hozzáállására és munkamoráljára is. A szociális veszteség mellett persze  kézzel fogható anyagi hátrányra is gondolni kell: egy kulcsember távozásával az információmegosztás jelentősen lelassul a szervezetben. Még ha nem is egyenesen a konkurencia malmára hajtja a vizet, a vállalaton belül mindenképpen érezhetővé válik a hiánya. Egy kulcsember ugyanis olyan best practisek, szokások és megoldások átadójaként működik, melyek egész csapatok munkáját gyorsítják fel és teszik lehetővé. Ez az értékátadás a munkatárs távozásakor akár meg is szűnhet a vállalatban.

Hogyan kerüljük el a kulcsemberek lemorzsolódását?

Kulcsembereink cégnél tartása  elsődleges prioritás a munkafolyamatok zavartalan működéséhez. Megtartás alatt értjük mindazt, amit egy vállalat azért tesz, hogy  alkalmazottai számára hosszú távú elköteleződésre bíztató környezetet teremtsen meg. Olyan közeget, ahol az alapvető igényeket ki tudják elégíteni a munkavállalók számára. A megtartás azonban önmagában még nem elég.  Inspirálni és motiválni is tudni kell a beosztottakat annak érdekében, hogy tudásukat, szakértelmüket és lelkesedésüket a vállalat berkein belül kamatoztassák.

Anyagi juttatásaink alapvető és meghatározó szerepet töltenek be munkahelyi elköteleződésünkben. A pénz hiánya igenis boldogtalannál tesz minket, hiszen megélhetésünk múlik rajta. Ugyanakkor megléte nem egyenlő a boldogsággal. Egy bizonyos szint után az anyagi juttatások önmagukban nem oldanak meg minden problémát. Annak, hogy a munkavállalóink a cégben maradnak-e, más fontos tényezői is vannak: többek között a fejlődés és a tanulás lehetősége, a vállalathoz tartozás érzése, az állás biztonsága, a kihívást jelentő feladatkör, valamint az innovatív gondolkodást  elősegítő környezet.

Azáltal, hogy biztosítjuk kulcsembereinknek a folyamatos fejlődési lehetőségeket és személyes kompetenciáikhoz igazított, izgalmas feladatokkal látjuk el őket, belső motivációjukat segítjük az elköteleződés irányába fordítani. Fontos ugyanakkor, hogy időt és energiát áldozzunk a csapat formálására is: szervezzünk például olyan csapatépítő eseményeket, ahol  kötetlenebb körülmények között is megismerhetik egymást. Elengedhetetlen tehát, hogy odafigyeljünk kulcsembereinkre, hiszen alapvető építőkövei szervezetünk működésének!

A hálózatelemzés egy digitális szervezetdiagnosztikai eszköz, ami olyan csapaton belüli folyamatok láttatására is alkalmas, amik a formális hierarchián túlmutatnak, ezért általában rejtve maradnak és vizsgálatuk sem lehetséges.A CX-Ray eszköze egyedi, digitális szervezetdiagnosztikai eszköz a jövő vezetőinek, sokrétű, de könnyen használható, intuitív eredményfelülettel. Hozz megérzések helyett tudományosan megalapozott adatvezérelt szervezeti döntéseket! Amennyiben kipróbálnád a terméket, írj a hello@cx-ray.com-ra egy emailt, vagy kérj ajánlatot itt

Close Menu

CX-Ray Kft.
Adatkezelési nyilvántartási szám:
NAIH_144063/2018

T: +36 30 390 0198
E: hello@cx-ray.com