ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen Adatkezelési tájékoztató a CX-Ray Kft. (székhely: 1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1.; cégjegyzékszám vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által: 01-09-994631; adószám: 24186889-2-43; e-mail cím: hello@cx-ray.com, adatvédelmi tisztviselő: Hári Péter, hari.peter@cx-ray.com, tel: +36309513997; CX-Ray Kft a továbbiakban: “Adatkezelő”) által végzett, a vele HR technológiai szolgáltatások igénybevételére szerződött ügyfelek képviselői és munkavállalói (a továbbiakban: „Érintett”) (a továbbiakban Adatkezelő és Érintett: „Fél” vagy „Felek”) személyes adatainak kezelésére, továbbá az ezen tevékenységhez kapcsolódó reklámozási és promóciós tevékenységéhez tartozó adatkezelésére vonatkozik. 

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Cloudflare, Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107) szerverszolgáltatás

Amazon Web Services,  EMEA SARL (AWS Europe) Inc. (38 Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg) szerverszolgáltatás

Intercom (55 Second Street, Suite 400, San Francisco, CA 94105) statisztikai adatok feldolgozása, biztosítása

Mailgun Technologies, Inc. (535 Mission St., San Francisco, CA 94105) automatizált emailek kezelése, kiküldése

Hotjar Ltd. (St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe) oldallátogatási statisztikák készítése

Landingi sp. z o.o (Gliwice, Witkiewicza Street no. 6) landing oldalak kezelése, beleértve az azokon történő regisztrációt is CRM rendszer, ügyféladatok kezelését elősegítő folyamatok

Active Campaign, Inc. (1 N Dearborn St., Chicago, IL 60602) hírlevelek kiküldése, email reklámozás

és CRM rendszer, ügyféladatok kezelését elősegítő folyamatok

Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) reklámozás

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) reklámozás 

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez az adatkezelés kapcsán.

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban külön meg nem határozott fogalmak az Adatkezelő tevékenységére vonatkozó ÁSZF-ben meghatározottak szerint értendők. Az ÁSZF értelmében a Felhasználó felel a Válaszadók tájékoztatásáért a személyes adataik és válaszaik használatát illetően.

Az Adatkezelő az adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH_144063/2018

 1. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek és az irányadó jogszabályoknak megfelelően, az Érintettel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az Érintett által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő a tevékenységének ellátása érdekében kezel személyes adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

 • az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • az Érintett számára az értékesítendő termékek, szolgáltatások bemutatása, a Weboldal használatának biztosítása (különösen regisztráció);
 • a Felek közötti jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése (különösen megrendelések kezelése, számlázás, fizetés);
 • kintlévőségek kezelése;
 • jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;
 • az Érintett külön hozzájárulása reklámozás, hírlevélküldés és nyereményjáték esetén.

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása, vagyis az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Az Érintett a hozzájárulását az adatai megadásával és a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg.

Felek kijelentik, hogy a közöttük fennálló jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés jogalapjaként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontját jelölik meg.

Az Érintettnek az Adatkezelő felé fennálló kintlévősége behajtása érdekében az Adatkezelő az Érintett követeléskezeléshez szükséges adatait átadhatja olyan Magyarországon bejegyzett cégnek, amely üzletszerűen foglalkozik kintlévőségek kezelésével. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, vagyis az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

 1. Az adatszolgáltatás önkéntessége

A személyes adatok megadása és átadása önkéntes, azokra a szolgáltatások igénybevétele érdekében van szükség. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Érintett a Szolgáltatásokat nem, vagy nem teljes körűen tudja igénybe venni. 

 1. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag az Érintettek által megadott adatokat, valamint az Adatkezelő és az Érintett közötti jogviszony teljesítése során keletkezett adatokat kezeli.

A kezelt adatok az alábbiak: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, bejelentkezéshez szükséges jelszó, cég neve, cég iparága, cég címe, cég adószáma. A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet.

 1. Az adattárolás időtartama

Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. A személyes adatok a Felek közötti jogviszonyt megalapozó szerződés általános elévülési idejének lejártáig, és a jogszabályokban meghatározott kötelező időtartamig kerülnek kezelésre – a hosszabb időtartam alapul vételével.

A reklámozási, hírlevélküldési és nyereményjátékban való részvételi célból megadott személyes adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig jogosult kezelni. Az ilyen célú adatkezelés megszüntetése esetén az adatok törlésére csak akkor kerül sor, ha az adatok kezelése megszűnt, vagy az Érintett az ilyen célú adatkezelés megszüntetése mellett az adatok törlését is kérte.

Követelés behajtása esetén az adatkezelés a követelés behajtásáig, vagy annak lehetetlenné válásáig tart.

 1. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a Weboldal használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Felhasználó elvárásai szerint működjön, a Felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy az Érintett felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

 1. Az Érintett jogai

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, és kérheti a rá vonatkozó személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. 

Utolsó frissítés időpontja: 2020.12.17.