Skip to main content
Olvasási idő 4 percOlvasási idő 4 perc

A CX-Ray bemutatja új, innovatív eszközét,  a CX-Ray 360 Fokos Értékelést! Egy olyan fix-összegű pontkiosztáson alapuló módszert, amely a teljesítményértékelés legtöbb eszközével szemben a személyen belüli kompetenciák összemérésére is alkalmas.

A vezetők számos olyan helyzetben találhatják magukat, amikor a céget munkavállalókra lebontva, személyenként, objektíven, számokkal alátámasztva kell, hogy lássák. Gondoljunk csak az előléptetésre, a jutalmazásra, vagy arra, hogy kit milyen irányba fejlesszenek. Ilyenkor nem elég a csapatszintű teljesítmény ismerete. Kisebb szervezeteknél még elképzelhető, hogy a vezető rálát mindenkire, de ahogy nő a csapat, már nem lát bele mindenki munkájába, nem ért mindenki területéhez, így nem tudja megítélni sem viselkedésüket, sem teljesítményüket, sem elköteleződésüket. Akkor hogyan szerezzen mégis elég információt?

A leggyakoribb és legegyoldalúbb teljesítményértékelés a hagyományos vezetői értékelés. Ilyenkor a munkavállaló közvetlen felettesétől kap visszajelzést. Ez azonban számos nehézségbe ütközhet. Mi történik, ha a vezető nem járatos az adott szakterületen? A vezetőket ki fogja értékelni?

Ezekre a helyzetekre találták ki az ún. 360 fokos értékelést. A dolgozó ilyenkor több oldalról kap visszajelzést: felettese, vele azonos szinten lévő munkatársai és beosztottai is értékelik őt. Ezt kiegészítendő önértékelést is szoktak alkalmazni, így a kép még teljesebbé válhat. A hagyományos 360 fokos értékelések többnyire Likert-skálával dolgoznak: az értékelőknek egy általában 1-től 7-ig tartó skálán kell megítélniük az értékelt személy szakmai kompetenciáit, hozzáértését, szervezeti normákhoz való igazodását.

A módszer segíthet nekünk abban, hogy a tömegből kiemelve ráközelíthessünk egy-egy munkavállalóra, s hogy pontos információkat szerezzünk róla. A különböző értékelők által adott adatokat valamilyen matematikai módszerrel, célunktól függően összegezzük, így számszerűsített mutatókat kapunk a dolgozóról.

Mi a baj a régi megközelítéssel?

Szinte minden piacon lévő 360 fokos felmérés Likert-skálán alapul. Ez a skála módszertani jellemzői miatt azonban kevéssé alkalmas azokra a feladatokra, amikre ezeket az eszközöket használják.

Szellemi munka során többféle automatikus stratégiát alkalmazunk, hogy megkönnyítsük munkánkat, enyhítsük kognitív terheltségünket és ne kelljen gondolkodnunk. Ebben sajnos a Likert-skála még segíti is a kitöltőt. A válaszbeállítódással ─ vagyis azzal, hogy az értékelő minden kérdésre azonos pontszámot ad ─ vagy a semleges válaszok adásával könnyen kibújhatunk a véleményalkotás és a gondolkodás felelőssége alól. Az eszköz éppen ezért nem lesz képes különbséget tenni a személyek kompetenciái, így erősségei és fejlesztendő területei között sem.

Eredetileg a klasszikus 360 fokos elemzés teljesítmény értékelés volt, manapság azonban sokan próbálják másra (például vezetői utánpótlásra) is használni. Ezzel az a probléma, hogy a hagyományos 360 fokos értékelés túl nagy teret ad a szubjektív megítélésnek. Ha ugyanis a helyzet motiváló arra, hogy torzítsunk a megítélésünkön, akkor meg is fogjuk tenni. Ha a 360 fokos értékelést a jutalmakhoz, vagy akár az alapbéren felüli mozgóbér megállapításához használjuk, mindenkinek az lesz az érdeke, hogy másokat leértékeljen, hisz ő így kiemelkedhet a többiek közül. Ha pedig csoportszinten kell döntést hozni, a csapattársak felülpontozása lesz az érdekük.

A 360 fokos értékelés tehát csak olyan helyzetekben alkalmazható jól, ahol minden válaszadó pontos visszajelzésre motivált!

Miben vagyunk mások?

CX-Ray csapata 360 Fokos Értékelésében elhagyja  a Likert-skálát és saját módszertant: a fix-összegű pontkiosztás módszerét alkalmazza a kompetenciák szintjei között. A kényszerválasztás által hitelesebb információkhoz juthatunk, hiszen az egyes készségek között megadott számú pontot kell elosztanunk, így egy-egy döntésünk befolyásolja a többire adható értékeket is.

Sok vállalat saját magának készíti el 360 fokos felmérését, ami rengeteg adminisztrációval jár. A CX-Ray egy SaaS, azaz szoftver mint szolgáltatás” alapú eszközt kínál, aminek előkészítése gyors és egyszerű, a kitöltők és az értékelők számára egyaránt felhasználóbarát. Ez a megoldás megkönnyíti a HR munkáját a lehető legegyszerűbb adminisztrációval és az adatok lehető leggyorsabb feldolgozásával. Ez az újszerű felület izgalmasabb, mint az unalomig ismételt Likert-skála, így kitöltése is motiválóbb.

A felmérést a CX-Ray csapata saját tesztkitöltői, módszertani és fejlesztői tapasztalatai alapján tervezte áramvonalasra, gyorsra és kényelmesre.

Hogyan működik a CX-Ray 360 Fokos Értékelés?

Mivel nem személyeket, hanem képességeket versenyeztetünk egymással, minden értékelt rendelkezni fog erősségekkel és fejlesztendő területekkel, ez pedig motiválhatja őket a fejlődésben.

A felmérés során 3-7 kompetenciát mérhetünk. Minden készséghez négy állítás tartozik, melyek leírják az elvárt viselkedést vagy annak teljesítménybeli szintjét. A képességek kiválasztásához és meghatározásához több lehetőség is adott. Eszközünkben ehhez egy olyan kompetencia-szótárat biztosítunk, melyet nemzetközi best practise-ek alapján állítottunk össze. Ezek tartalmazzák a lehetséges készségeket leíró négy állítást. Ezen kívül ügyfeleink saját maguk is elkészíthetik saját kompetencia-szótárukat az általuk értékelt munkakörökre szabottan.

A kitöltők egyenként, tetszőleges sorrendben vehetik számba az értékelni kívánt személyeket. Egy-egy felületen minden képesség egyetlen állítással szerepel, így a kérdőív négy oldalból áll.

Az értékelők egy megadott összpontszámmal rendelkeznek, melyet el kell osztaniuk az állítások között. Ez az előre meghatározott pontszám óhatatlanul kényszerválasztáshoz vezet, vagyis az értékelőt az eszköz arra kényszeríti, hogy  különbséget tegyen az adott kompetenciák szintjei között. Nincs lehetőség tehát alul- vagy felül értékelni senkit, hiszen az elosztandó pontszámot mindenképpen fel kell használni. Ez a kitöltőt nagyobb bevonódásra és jobban átgondolt döntésekre készteti. Több emléket kell ugyanis felidézniük a célszemélyről, így pontosabb és hasznosabb információhoz jutunk róla. Ezt a pontelosztást intuitív módon, egy-egy csúszkát mozgatva tehetik meg. A készségek szintjét tehát csak egymás terhére vagy rovására lehet változtatni. A kitöltés megkönnyítése érdekében egy-egy képesség értékét tetszőlegesen lehet rögzíteni. A csúszkák alkalmazása segíti a döntéshozást, hiszen vizuális arányokban könnyebben gondolkodunk, mintha pontos számokat kellene meghatároznunk.

Az eredményeknél a hagyományos átlag és szórás mellett szemrevételezhető az esetleges eltérés a célszemély önértékelése és a többiek megítélése között. Az értékelt saját eredményeiről szöveges visszajelzést is kap.

Mikor használjam és mire?

Végeredményben minden HR-felmérés célja a szervezeti hatékonyság és a bevétel növelése. A kérdés főként csak az: milyen úton és milyen módszerrel szeretnénk eljutni idáig. A 360 fokos felmérés segít rávilágítani az egyes dolgozók erősségeire és fejlesztendő területeire. Pontosabb, személyesebb és motiválóbb visszajelzést ad az egyéni kérdőíveknél.  A felmérés segítségével a vezetők megalapozottabban dönthetnek arról, hogy kit milyen irányban szeretnének fejleszteni, vagy hogy milyen munkakör illene jobban hozzájuk.

Ha a munkavállaló tudatosítja azokat a kompetenciákat, amelyekben még fejlődnie kell, törekszik erre a változásra, illetve személyisége is jobban tud illeszkedni munkához, akkor azzal jelentősen hozzájárul a szervezet hatékonyabb működéséhez és nagyobb bevételéhez!

A 360 fokos értékelés módszertana lehetővé teszi a szakmai és vezetői kompetenciák feltárását. Minden egyes értékelt munkatárs készségeinek feltérképezésébe több kollégát vonunk be vezetői, beosztottai és a hierarchiában vele egy szinten lévő alkalmazottak közül. Az önértékelés szintén a folyamat része. A CX-Ray eszköze Testreszabható kompetenciaértékelést biztosít a szervezeti célok szerint. Átlátható, könnyen kezelhető vezetői riport ad a visszajelzésekhez. Amennyiben kipróbálnád a terméket, írj a hello@cx-ray.com-ra egy emailt, vagy kérj ajánlatot itt

Close Menu

CX-Ray Kft.
Adatkezelési nyilvántartási szám:
NAIH_144063/2018

T: +36 30 390 0198
E: hello@cx-ray.com